Radoje Radovanović Kragujevac prepricana lektira

Radoje Radovanović – Kragujevac Kad god neko pomene Jugoslaviju, uvek se setim Kragujevca i njegovih đaka koje je neprijatelj streljao. Setim se tada herojstva celog jednog naroda. – Žan Pol Sartr Posvećeno uspomeni Miloja Pavlovića, profesora, direktora Učiteljske škole u Kragujevcu, streljanog od Nemaca 21. oktobra 1941. Miloje...
Pročitaj više »

Sima Pandurović Mrtvi plamenovi prepricana lektira

Sima Pandurović – Mrtvi plamenovi Sima Pandurović, autor ovih čudnih i mračnih pjesama, dosta je sa mnom drugovao i mnogi od tih pesimističkih stihova bijahu mi poznati već kod njihovog postanka. Poznavajući pisca, bolje ih poznajem i razumijem. Sima Pandurović bijaše vrlo uvažen član našeg malog boemskog kruga...
Pročitaj više »

Bernard Jan Potraži me ispod duge prepricana lektira

Bernard Jan – Potraži me ispod duge Kratki roman Potraži me ispod duge (2008) Bernarda Jana na vrlo dojmiv i poetski način skreće pozornost na ekološke probleme. Radnja o mladom tuljanu Dannyju čiji život završava na tragičan način zbog ljudske nehumanosti zasigurno će dotaći učenike viših razreda osnovnih...
Pročitaj više »

Rabindranat Tagore Čeznem da ti kažem prepricana lektira

Rabindranat Tagore – Čeznem da ti kažem Četrdeset prva pesma Gradinara spada u najlepše ljubavne pesme ove zbirke. Njena lepota je u snažnom osećanju ljubavi, u prirodi te ljubavi, u načinu kako je to osećanje predočeno. Pesma se sastoji iz pet strofa sa jednakim brojem stihova / rečenica....
Pročitaj više »

Miloš Crnjanski Stražilovo prepricana lektira

Miloš Crnjanski – Stražilovo Teorijsko-inspirativna osnova Objašnjenje Sumatre napisano je kao teorijsko tumačenje pesnikovih intencija iz kojih je nastala Sumatra. Ono je postalo manifest srpskog modernizma, koji je označen kao sumatraizam. Objašnjenje zato važi za celokupnu poeziju Miloša Crnjanskog, pa i za poemu Stražilovo. Crnjanski govori o “novoj...
Pročitaj više »